Onze Privacy Policy

Privacy Policy

Wij, Novae Popschool, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven staat in deze privacyverklaring.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.popschool.eu en gerelateerde websites en Diensten.


Welke gegevens hebben wij van jou 

Omdat jij bij ons lessen wilt gaan volgen of al volgt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Jij hebt deze gegevens aan ons gegeven door de lesovereenkomst in te vullen of doordat je het online formulier hebt ingevuld.

Hieronder zie je om welke gegevens het gaat:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode woonplaats
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer


Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, of je aan te melden voor een gratis proefles, of een abonnement of product te bestellen/an te vragen, in correspondentie en telefonisch

 • IP adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Soms hebben wij ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou

 • Dit zijn bovenstaande gegevens, ook wanneer je jonger bent dan 18 jaar. 
 • Soms krijgen we ook informatie over jouw gezondheid. Natuurlijk alleen informatie die wij nodig hebben om jou op de beste manier les te kunnen geven. 

Waarvoor en waarom

Wij hebben jouw gegevens nodig omdat wij aan jou les gaan geven. 

Maar wij gebruiken de gegevens ook:

 • Om met jou te bellen of te mailen over je lessen/cursus
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om aan jou onze nieuwsbrief te verzenden
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om jou op de hoogte te houden van al onze evenementen en nieuwsberichten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Novae Popschool analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij dit voor de wet verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze administratie, belastingaangifte en de wettelijke bewaarplicht voor onze boekhouding.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Hoe verkrijgen wij gegevens

Meestal verkrijgen wij gegevens door deze van je te vragen. De keuze is dus aan jou of je gegevens aan ons wilt verstrekken of niet. Denk aan de gegevens die je kan invullen op onze website of via email aan ons verstrekt. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruik kunt maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan jouw naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens tenminste noodzakelijk zijn en welke niet. Die laatste gegevens hoef je dus ook niet te verstrekken als je dat niet wilt. 


Voor personen die jonger zijn dan 16 jaar geldt dat zij alleen met toestemming van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers persoonsgegevens mogen verstrekken. Wij zullen ons best doen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.


Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Hier lees je meer over onder “Cookies”.

 

Foto’s en beeldmateriaal 

Muziekbeleving staat bij de popschool hoog in het vaandel. Beleven, luisteren, ervaren, meemaken en meedoen, daar gaat het om bij Novae Popschool. Dat benadrukken we in de lessen, maar ook tijdens alle live events die wij organiseren of waar we gevraagd worden aan mee te werken. Onze missie en visie hebben wij uitgebreid beschreven op onze website https://www.popschool.eu/missie/ 


Om onze missie uit te kunnen voeren, maken we beeldmateriaal (foto/ video) van optredens, onze lessen en op onze evenementen. Ter ondersteuning van de uitvoering van onze missie plaatsen wij dit beeldmateriaal op internet, social media en andere media zoals kranten, magazines etc. onder de vrijheid van meningsuiting. Het kan dan voorkomen dat jij te zien bent in de video of op de foto, Dit is niet om jou te identificeren, maar puur ter uitvoer van onze missie en visie zoals beschreven op onze website.


Door het bezoeken van en/of deel te nemen aan onze evenementen geef je ons toestemming voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal (foto & video). Wanneer jij bezwaar hebt tegen door ons geplaatst beeldmateriaal van jou, dan kun je je verzoek om deze te verwijderen versturen via https://www.popschool.eu/contact  Uiteraard zullen wij de foto’s en/of video’s, indien redelijkerwijs mogelijk, weer verwijderen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Daar doen wij niet aan. Alle besluiten worden bij ons door mensen genomen en niet automatisch door een computersysteem.

 

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

Wij proberen de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is. We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en ook nog een bepaalde periode daarna. Dit doen we zodat je bij her-activatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten.  Als je wilt dat je gegevens eerder door ons worden verwijderd, neem dan contact met ons op via: https://www.popschool.eu/contact. Dan zorgen wij er zo snel mogelijk voor dat alles bij ons verdwijnt. Behalve de gegevens die wij van de wet moeten bewaren, die kunnen we natuurlijk niet verwijderen.


Met wie en waarom delen wij jouw persoonsgegevens

De gegevens die wij van jou hebben, geven wij door aan anderen (derde partijen) als dat nodig is om aan jou les te kunnen geven en ook als de wet vindt dat wij dat moeten doen. 

 • Wij geven jouw gegevens aan de docent die aan jou les gaat geven
 • Wij geven jouw gegevens ook aan ons administratiekantoor, zodat zij de betaling van het door jouw verschuldigde les- of cursusgeld voor ons kunnen regelen.

Wanneer wij jouw gegevens aan iemand anders verstrekken, zorgen wij er (met een verwerkersovereenkomst) voor dat de gegevens niet zomaar overal voor worden gebruikt en dat jouw gegevens daar veilig zijn. Ook spreken wij af dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 


Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. 


Verwerking door derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, bijvoorbeeld voor het lesgeven of op het gebied van de productie van onze content, websites en social media of in het kader van automatisering, administratie en boekhouding. Daarvoor kan het nodig zijn dat deze partijen dan de beschikking krijgen over jouw gegevens.


Meestal treedt deze derde voor ons op in de hoedanigheid van verwerker. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.


Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uiteraard mag je altijd je eigen persoonsgegevens inzien, of vragen aan ons om je gegevens te veranderen of te verwijderen. Je mag aan ons ook vragen om je gegevens over te dragen. Dat betekent dat je aan ons kunt vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde te sturen.

En tenslotte heb je altijd het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Je kan een verzoek indienen tot het inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen van je persoonsgegevens of je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens.  Als je dit wil, neem dan contact met ons op via: https://www.popschool.eu/contact. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je, een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen, dit om je privacy te beschermen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Nieuwsbrief

Wanneer je bij ons proef- of reguliere lessen volgt/ gaat volgen/ of gevolgd hebt, ontvang je regelmatig onze digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie, nieuws en informatie over aankomende evenementen. Mocht je niet geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrief dan kun je jezelf eenvoudig afmelden door middel van de link die onderin de nieuwsbrief staat. 

 

Cookiebeleid

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Websiteanalyse cookies

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van Google als deel van de ‘Google Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.


De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.


Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics en Hotjar hoeveel bezoekers er op onze website komen en welke onderdelen van de website het meest bekeken worden.


Cookies blokkeren of verwijderen

De meeste internetbrowsers hebben de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om je vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kan je alleen zelf doen aangezien deze op jouw computer opgeslagen zijn. Op onze website vind je het uitgebreide cookie statement.

 

YouTube

Op onze website zijn functies van YouTube voor het weergeven van video's geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door YouTube, verdere informatie is te vinden in de databeveiligingsrichtlijnen van YouTube.

 

Social Media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je delen via social media. Bij het delen van video's wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze je herkennen op het moment dat je een artikel of video wilt delen. Wij hebben daar geen invloed op. Ook gebruiken wij de ‘Bezoekersactie-Pixel’ van Facebook. Zo kan het gedrag van gebruikers worden gevolgd nadat deze op een Facebook-advertentie op de website van de aanbieder heeft geklikt. 

 

Daarnaast maken we veelvuldig gebruik van op de pagina ingesloten (ge-embedde) content van andere social media partijen als YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Bij het tonen van deze ingesloten content worden ook social media cookies geplaatst in de browser.


Social media cookies zijn echter in doeleinden vergelijkbaar met Advertentie cookies. Social media partijen gebruiken deze gegevens om advertenties te baseren op jouw internetgedrag. Ook op de website van Novae Popschool. Deze data wordt gecombineerd met al bekende data op en door social media platformen om gebruikers te profileren oftewel zijn voorkeuren en internetgedrag te verzamelen, voor commerciële en redactionele doeleinden.


Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Novae Popschool heeft daar geen invloed op.


Deze cookies maken het dus mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen en dat hun internetgedrag en voorkeuren door deze netwerken worden bijgehouden.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je natuurlijk graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maar wanneer wij er toch samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij jouw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken o.a. gebruik van beveiligde netwerkverbindingen, waardoor gegevens die tussen jouw en onze systemen verstuurd worden vertrouwelijk blijven. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:


 • Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
 • Encryptie van data;
 • Pseudonimiseren van data;
 • Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
 • Overdrachten alleen over SSL;
 • Purpose-bound toegangsbeperkingen;
 • Controle van erkende autorisaties.


Wijzigingen

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.


Contactgegevens:

https://www.popschool.eu. Postbus 8093, 6710 AB, Ede


versie: juli 2021.