In The Band betalen

IN THE BAND

Inschrijven en betalen

Maak je deelname aan In The Band definitief door via onderstaande knop je betaling te voldoen.

Door je betaling te voltooien, ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden.


Je kunt ervoor kiezen het totaalbedrag in één keer te betalen of in 12 maandelijkse termijnen van €35.

Als je gebruik wilt maken van Ede Doet Mee, neem dan contact op met Laurel via laurel@popschool.eu.

tot 21 jaar

Klik op de onderstaande knop om te betalen.

21 jaar of ouder

Klik op de onderstaande knop om te betalen.

Voorwaarden voor deelname

 • Deelname is uitsluitend mogelijk voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar die ingeschreven staan als inwoner van de gemeente Ede, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Novae Popschool.
 • Deelname is onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.
 • De minimale deelnameperiode is 12 maanden. Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk.
 • Het cursusgeld wordt vooraf in één keer in rekening gebracht voor de volledige duur van 12 maanden. Alternatief kan het cursusgeld in 12 maandelijkse termijnen worden betaald.
 • Door deel te nemen aan de lessen of cursussen en/of door betaling van de eerste termijn van het cursusgeld, ga je een betaalverplichting aan voor de volledige duur van de cursus.
 • Deze tarieven zijn van toepassing vanaf 1 april 2024 en kunnen jaarlijks worden aangepast.
 • Deelname is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk overeengekomen met Novae Popschool.
 • Indien je één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het cursusgeld verschuldigd.
 • Tijdens schoolvakanties wordt er geen bandcoaching gegeven. De vakantieperioden van Novae Popschool zijn zoveel mogelijk gelijk aan de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs in de regio's van de popschool, maar kunnen hiervan afwijken. De vakantiedata staan op de website van Novae Popschool.
 • Het cursusgeld is exclusief lesmaterialen, benodigdheden, excursies en bijzondere evenementen.
 • Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld, ook in het geval van een automatische incasso. Indien de betaling via automatische incasso om welke reden dan ook niet lukt, ben je zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het openstaande bedrag.
 • Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, voor jouw rekening volgens de Incassowet. Tevens zullen je lessen worden gestaakt totdat je het verschuldigde bedrag hebt voldaan. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd.
 • Novae Popschool kan de dienstverlening onmiddellijk stoppen en je de toegang tot de lessen ontzeggen als dit mag op basis van de wet. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer: (a) jij jouw verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld als je jouw rekening gedeeltelijk niet betaalt of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt), (b) Novae Popschool fraude, wangedrag of misbruik vermoedt, of (c) je niet op verzoek van Novae Popschool tussentijds de kosten betaalt of zekerheid stelt voor die kosten.
 • Met het aangaan van deze overeenkomst verklaar je dat je tijdens de lessen, evenementen, excursies en in en om de locatie(s) van Novae Popschool onze omgangsregels in acht zal nemen. Deze omgangsregels zijn te lezen op: www.popschool.eu/omgangsregels/
 • De Algemene Voorwaarden van Novae Popschool zijn van toepassing op dit project.
 • Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.