De klantenservice van Novae Popschool

Klantenservice

Algemene voorwaarden

Alle afspraken die horen bij onze abonnementen hebben wij samengevoegd in onze Algemene Voorwaarden.

Vakantiedata

Tijdens vakanties wordt er geen les gegeven. Bekijk hier het vakantierooster.


Tarieven

Lees hier alle tarieven van de abonnementen en producten van Novae Popschool.


Wijzigingen

Heb je een nieuw adres of een ander telefoonnummer? Laat het ons weten zodat wij je altijd op de juiste gegevens kunnen bereiken!

Omgangsregels

Wij willen dat de Novae Popschool een veilige omgeving biedt. Een plek waar iedereen zich veilig voelt. Daarom hanteren wij omgangsregels.

Privacyverklaring

Novae Popschool gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lees hier onze privacyverklaring.

                                   

Veel gestelde vragen

Wat houdt het ALL abonnement in?

In het ALL jaarabonnement heb je recht op 40 lessen bestaande uit (instrumentale/vocale) muzieklessen waarvan minimaal één praktijkles in de vorm van een uitvoering/concert. De lessen worden wekelijks gegeven, met uitzondering van de vakanties, genoemd op de website van de popschool. Geplande uitvoeringen/concerten zijn praktijklessen en maken onderdeel uit van het lesprogramma waar dezelfde verzuimregels voor gelden.

Wat houdt het LITE abonnement in?

In het LITE abonnement heb je recht op 20 lessen per jaar. De lessen worden om de week gegeven, met uitzondering van de vakanties, genoemd op de website van de popschool. Deelname aan concerten en uitvoeringen is met dit abonnement niet mogelijk.

Wat houdt het FLEX abonnement in?

In dit abonnement heb je wekelijks individueel les, met uitzondering van de vakanties, genoemd op de website van de popschool. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van één maand, ingaande op de eerste van de aansluitende maand na opzegging. Deelname aan concerten en uitvoeringen is met dit abonnement niet mogelijk.

Hoeveel betaaltermijnen zijn er?

Het lesgeld voor het aantal lessen wat in je gekozen abonnement zit wordt in 12 maandelijkse betaaltermijnen verdeeld.

Kan ik ook om de week les krijgen?

In principe plaatsen we leerlingen voor wekelijks les. Daar hebben we ook een goeie reden voor.
Tweewekelijks les komt neer op slechts 20 lessen per jaar in plaats van 40 lessen per jaar. Als je daarnaast nog een keer ziek bent of verhinderd bent en ook de vakanties er tussen door krijgt is dat niet heel erg stimulerend voor de continuïteit, dus je vooruitgang.

Ons advies is daarom wekelijks te lessen.  Je gaat sneller vooruit, houdt makkelijker de draad vast en over het algemeen is wekelijks les ook motiverender. Jonge leerlingen tot 12 jaar krijgen sowieso wekelijks les, omdat voor jonge leerlingen de spanningsboog van twee weken te lang is.

Maar mocht je nadrukkelijk willen kiezen voor om de week les (we noemen dat bij de popschool ook wel tweewekelijks les), dan is dat mogelijk. Je kunt daar een goeie financiële of agendatechnische reden voor hebben. Als je je aanmeldt voor muziekles, geef dan in het opmerkingvak aan dat je tweewekelijks les wilt hebben.

We geven je dan wel graag de tip mee om de focus vast te houden in de twee weken tussen je lessen zodat je blijft werken aan groei op je instrument!

Wat kosten de lessen?

Het lestarief is afhankelijk van het gekozen abonnement en van je leeftijd. De tarieven voor dit huidige jaar lees je hier: https://www.popschool.eu/tarieven/

Wat houdt de 10-strippenkaart in?

Met een 10-strippenkaart heb je recht op 10 individuele losse lessen. De lessen dienen te worden afgenomen bij één en dezelfde docent. De afgenomen lessen dien je af te nemen binnen een vooraf vastgestelde periode. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen duurt deze periode nooit langer dan zes maanden. Lessen/strippen kunnen daarna niet meer worden gebruikt. De 10-strippenkaart is nimmer overdraagbaar op andere personen. Voor deelname aan een praktijkles in de vorm van een uitvoering wordt een volledige les/strip gerekend.

Hebben jullie een kortingsregeling?

Voor inwoners van de Gemeente Ede met een laag inkomen en beperkt eigen vermogen is er de regeling Ede Doet Mee. Kijk hier voor meer informatie: https://www.popschool.eu/ede-doet-mee/

Wanneer gaat het jaarabonnement in?

Je abonnement start op de datum van je eerste les.

Kan ik mijn abonnement tijdelijk stopzetten?

Het is alleen mogelijk je abonnement tijdelijk stop te zetten als je voor studie of werk een aaneengesloten periode van langer dan 3 maanden in het buitenland zit.

Kan ik direct starten als ik me heb aangemeld?

We hebben momenteel voldoende plek beschikbaar. Of je geplaatst kunt worden is natuurlijk ook afhankelijk van jouw beschikbaarheid en het rooster van de docent.

Kan ik mijn contract overzetten op iemand anders?

De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk overeengekomen met de popschool.

Kan ik overstappen naar een ander abonnement?

Tussentijds overstappen naar een ander instrument of uitgebreide (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) van je lesvorm/abonnementsvorm is alleen mogelijk met instemming van de docent van Novae Popschool waar je het abonnement bij hebt afgesloten. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsvorm gaat er een nieuwe minimumduur in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een verandering van abonnement is alleen mogelijk als je voldaan hebt aan al je lopende betalingsverplichtingen. Wij kunnen bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden.

Verhuren jullie ook instrumenten?

Wij verhuren geen instrumenten. Docent kan uiteraard wel advies geven bij het aanschaffen van een instrument.