Waarom doen we wat we doen?

Wat drijft ons?


Onze missie? We willen muzikanten helpen hun unieke geluid te ontwikkelen, zodat ze meer succes en voldoening in het leven vinden. We geloven in het bouwen van een socialere samenleving door de kracht van innovatief muziekonderwijs.


Muziekles: een verrijking van je leven

We hebben gezien dat vernieuwend en inspirerend muziekonderwijs, dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, mensen kan helpen om socialer te leven, te spelen en te werken.

De vaardigheden die je nodig hebt om een instrument te leren bespelen, om samen te spelen in een band, orkest, koor of ensemble, om op te treden voor een publiek, om je eigen muziek te creëren en om naar muziek te leren luisteren, zijn ook essentiële vaardigheden voor het leven.

We zien dat onze leerlingen meer succes en voldoening in hun leven vinden als we deze vaardigheden stimuleren en versterken. Zo draagt onze muziekschool bij aan een hechtere samenleving door middel van innovatief onderwijs.

Huidige situatie van muziekbeoefening in Nederland

Uitgebreid marktonderzoek toont aan dat de muziekcultuur in Nederland onder druk staat en dat deze druk waarschijnlijk zal toenemen. De overheid bezuinigt steeds meer op cultuur, waardoor veel reguliere muziekscholen sluiten. Op basisscholen en middelbare scholen krijgt muziekonderwijs steeds minder prioriteit, of is het zelfs volledig verdwenen uit het curriculum. Dit, gecombineerd met de huidige maatschappelijke trends, creëert een neerwaartse spiraal met potentieel grote sociale gevolgen in de toekomst.

Muziek als fundament van je leven

Talrijke wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden. Door zelf muziek te maken, leg je neurologische verbindingen die ratio & logica en intuïtie & emotie meer met elkaar verweven.

Door een muziekinstrument te leren bespelen, verhoog je je IQ en verbeter je vooral je abstractievermogen en analytisch denken. Samen musiceren versterkt het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld en een hoger acceptatieniveau en respect voor anderen.

Muziek maken en luisteren is een fundamenteel onderdeel van de algemene ontwikkeling van de mens en zou daarom aan de basis moeten staan van elk opleidings- en opvoedingstraject. Ouders hebben de morele verantwoordelijkheid om hun kinderen een muziekinstrument te leren bespelen en muziek te laten maken.

Novae Popschool wil hieraan bijdragen met modern en vernieuwend muziekonderwijs.

Onze visie: een sociale revolutie door muziek

Novae Popschool wil bijdragen aan een sociale revolutie via een netwerk van muziekscholen en muziekdocenten met vernieuwend en modern muziekonderwijs. We willen de spil zijn in regionale en landelijke samenwerkingsnetwerken van scholen, opleidingen, instellingen en culturele organisaties. Ons doel is om zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en volwassenen in aanraking te laten komen met muziek, kunst & cultuur. We willen ze stimuleren en motiveren om zelf te gaan musiceren. Zo willen we de Nederlandse muziekcultuur weer laten bloeien en Nederland socialer maken.

Gratis een vrijblijvende proefles?